TÜRKİYE 9. BAĞCILIK VE TEKNOLOJİLERİ SEMPOZYUMU
11-14 EYLÜL 2017
ANADOLU DOWNTOWN OTEL, ANKARA

ÖNEMLİ TARİHLER

07
TEMMUZ

Bildiri özet gönderimi için son gün

07
TEMMUZ

Kayıt ücretlerinin yatırılması için son gün

10
TEMMUZ

Bildirilerin değerlendirilmeye başlanması

30
TEMMUZ

Bildiri değerlendirmeleri için son gün

11
EYLÜL

Bildiri tam metinleri gönderiminin son günü

07
TEMMUZ

Bildiri özet gönderimi için son gün

07
TEMMUZ

Kayıt ücretlerinin yatırılması için son gün

10
TEMMUZ

Bildirilerin değerlendirilmeye başlanması

30
TEMMUZ

Bildiri değerlendirmeleri için son gün

11
EYLÜL

Bildiri tam metinleri gönderiminin son günü

KOMİTELER

Sempozyum Onursal Başkanı

Prof. Dr. Erkan İBİŞ

Sempozyum Başkanı

Prof. Dr. Gökhan SÖYLEMEZOĞLU

Sempozyum Onur Kurulu

Prof. Dr. Atilla ERİŞ
Prof. Dr. Durmuş Ali ATALAY
Prof. Dr. Ertan İLTER
Prof. Dr. Ferhat ODABAŞ
Prof. Dr. Fevzi ECEVİT
Prof. Dr. Fuat ERGENOĞLU
Prof. Dr. Hasan ÇELİK
Prof. Dr. İbrahim KISMALI
Prof. Dr. Y. Sabit AĞAOĞLU
Dr. Ahmet ÇALIŞKAN
Dr. Cemal ILGIN
Dr. Hulusi SAMANCI
Dr. İsmet USLU

Sempozyum Düzenleme Kurulu

Prof. Dr. Gökhan SÖYLEMEZOĞLU
Prof. Dr. Birhan KUNTER
Doç. Dr. Murat AKKURT
Dr. Hande TAHMAZ

Sempozyum Sekreterleri

Doç. Dr. Murat AKKURT
Dr. Hande TAHMAZ

Sempozyum Bilim Kurulu

Prof. Dr. Ahmet ALTINDİŞLİ - Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Prof.Dr. Ahmet CANBAŞ - Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Prof.Dr. Ali ERGÜL - Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü
Prof. Dr. Alper DARDENİZ - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Prof. Dr. Birhan KUNTER - Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Prof. Dr. Cihat TÜRKBEN - Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Prof. Dr. Gökhan SÖYLEMEZOĞLU - Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Prof. Dr. Hüseyin ÇELİK - Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Prof.Dr. Işıl FİDAN - Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Prof. Dr. İbrahim UZUN - Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Prof.Dr. Nihat AKTAN - Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Prof. Dr. Nilgün Göktürk BAYDAR - Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Prof. Dr. Nuray SİVRİTEPE Uludağ - Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Prof. Dr. Rüstem CANGİ - Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Prof. Dr. Sadettin GÜRSÖZ - Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Prof. Dr. Salih ÇELİK - Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Prof. Dr. Semih TANGOLAR - Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Prof. Dr. Turgut CABAROĞLU - Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Prof. Dr. Serkan SELLİ - Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Prof. Dr. Serpil TANGOLAR - Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Prof. Dr. Zeki KARA - Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Doç. Dr. Ali SABIR - Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Doç. Dr. Aydın AKIN - Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Doç. Dr. Cafer KÖSE - Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Doç. Dr. Demir KÖK - Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Doç. Dr. Dilek KARATAŞ - Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Doç. Dr. Elman BAHAR - Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Doç. Dr. Gültekin ÖZDEMİR - Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Doç. Dr. Haşim KELEBEK - Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Doç. Dr. Hüseyin KARATAŞ - Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Doç. Dr. İlknur KORKUTAL - Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Doç. Dr. Murat AKKURT - Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Doç. Dr. Önder KAMİLOĞLU - Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Doç.Dr. Sencer BUZRUL - TAPDK
Doç. Dr. Zeliha GÖKBAYRAK - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Adem YAĞCI - Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Adnan DOĞAN - Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Atila ÇAKIR - Bingöl Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Bülent KÖSE - Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Cüneyt UYAK - Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Emine Sema ÇETİN - Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Hatice BİLİR EKBİÇ - Ordu Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Hayri SAĞLAM - Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Mustafa ÇELİK - Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Nurhan KESKİN - Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Özlem Çalkan SAĞLAM - Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Ruhan İlknur GAZİOĞLU ŞENSOY - Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Dr. Cengiz ÖZER - Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Zir. Yük. Müh. Akay ÜNAL - Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Dr. Yılmaz BOZ - Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Zir. Yük. Müh. Birol KARADOĞAN - Erzincan Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Dr. Arif ATAK - Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Dr. Burçak İŞÇİ - Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Dr. Fadime ATEŞ - Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Dr. Hande TAHMAZ - Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Dr. Kemal A. KAHRAMAN - Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Dr. Levent TAŞERİ - Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Dr. Neval TOPÇU ALTINCI - Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Dr. Seda SUCU - Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Dr. Selçuk KARABAT - Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Dr. Simin ULAŞ - Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Dr. Yıldız DİLLİ - Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Dr. Zafer COŞKUN - Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü